Kontaktirajte nas

Toplinska obrada

ČEPO d.o.o.

Toplinska obrada

Na području poslova vezanih uz toplinsku obradu materijala tvrtka Čepo d.o.o. nudi usluge odžarivanja, predgrijavanja i sličnih postupaka, te proizvodnje i najma strojeva za toplinsku obradu, elektrootpornih grijača i raznih izvedbi kazeta sa grijačima. Također na području zaštite od visokih temperatura nudi posebne materijale za rad pri visokim temperaturama do 1100°C, stakleni filc, termoplatno, itd.

Miller ProHeat 35 indukcijski strojevi – 5 komada.
Oprema: žarni, energetski i kompenzacijski kablovi, pisači, itd.

Elektrootporni strojevi, tiristorski i kontaktni od 60 kW – 100 kW – 10 komada iz vlastite proizvodnje.
Oprema: grijači raznih dimenzija (1,5 kW – 3 kW), energetski i kompenzacijski kablovi, pisači, itd.

Njemačka
Termoelektrana Wilhelmshaven


Slovenija
Tvornica papira Radeče
Nuklearna elektrana Krško
Termoelektrana Šoštanj
Termoelektrana Trbovlje


Bosna i Hercegovina
Termoelektrana Kakanj
Rafinerija ulja Modrića
Željezara Zenica
Rafinerija nafte Bosanski Brod


Srbija
Kosovske elektrane


Hrvatska
Termoelektrana Urinj Rijeka
Termoelektrana Plomin
DINA Krk
Naftna platforma Key Manhattan
AE&E ĐĐ Tep
TPK Orometal
INA rafinerija nafte Rijeka
INA rafinerija nafte Sisak


Tanzanija
Cementara Simba